Türkiye’de Yalın Üretimin Geleceği: İnovasyon ve Verimlilik Perspektifi

Türkiye, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere adaptasyon konusunda hızla ilerleyen bir ülke olarak, yalın üretim konseptiyle tanışarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yalın üretim, aslında bir üretim felsefesi olarak ortaya çıksa da bugün iş dünyasında bir strateji olarak ele alınıyor. Peki, Türkiye’de yalın üretim neden bu kadar önemli ve gelecekte nasıl bir rol oynayacak?

Yalın Üretimin Temel Prensipleri

Yalın üretim, Toyota’nın üretim sistemi temel alınarak geliştirilen bir yönetim felsefesidir. Temel prensipleri, israfı en aza indirme, süreçleri optimize etme, kaliteyi artırma ve müşteri odaklılık üzerine kuruludur. Bu prensipler, sadece üretimde değil, aynı zamanda tedarik zinciri, lojistik ve yönetim süreçlerinde de uygulanabilir.

Türkiye’de Yalın Üretimin Geçmişi

Türkiye, yalın üretim konusunda bilinçlenmeye başladığı 1980’li yıllardan itibaren bu konuda çeşitli adımlar atmıştır. Özellikle otomotiv sektörü, yalın üretimi benimseyerek dünya çapında rekabet avantajı elde etmiştir. Ancak, yalın üretimin diğer sektörlere de yayılması ve derinleştirilmesi süreci hala devam etmektedir.

Teknolojinin Rolü

Gelecekte, Türkiye’nin yalın üretimde daha da ilerlemesinde teknolojinin oynayacağı rol büyük önem taşıyor. Otomasyon, yapay zeka, büyük veri analitiği gibi teknolojik gelişmeler, yalın üretim prensiplerini daha etkili bir şekilde uygulama olanağı sunacaktır. Örneğin, üretim süreçlerindeki verilerin analizi, israfın tespit edilmesi ve süreçlerin optimize edilmesi konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir.

Eğitim ve Bilinçlendirme

Türkiye’de yalın üretimin geleceği, çalışanların bu prensipleri anlaması ve uygulayabilmesine bağlıdır. Bu noktada, işletmelerin ve devletin eğitim programlarına ağırlık vermesi gerekmektedir. Yalın üretim sadece birkaç kişinin değil, tüm çalışanların ortak çabasıyla başarılabilecek bir süreçtir.

Sektörel Odak ve Rekabet Gücü

Türkiye, yalın üretimi sadece bir maliyet avantajı olarak değil, aynı zamanda sektörel odaklanma ile birleştirerek rekabet gücünü artırabilir. Örneğin, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve hız, gıda sektöründe kalite ve güvenilirlik odaklı yalın stratejiler uygulanabilir.

Küresel Pazarlardaki Yerimiz

Yalın üretim, küresel rekabetin kızıştığı bir dönemde Türkiye’nin uluslararası pazardaki konumunu güçlendirebilir. Kaliteli üretim, hızlı teslimat ve müşteri memnuniyeti, Türk şirketlerini küresel düzeyde tercih edilen iş ortakları haline getirebilir.

Bu konseptin bir adım öteye taşınmasıyla ortaya çıkan “model fabrikalar”, üretimde mükemmeliyeti sağlamak için tasarlanan örnek tesislerdir. Türkiye’de ve dünya genelinde, model fabrikaların yalın üretimdeki rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

1. Teknolojik İnovasyon ve Otomasyonun Merkezi:

Model fabrikalar, en son teknolojiye dayalı üretim süreçlerini benimsemeleriyle bilinir. Otomasyon sistemleri, yapay zeka, büyük veri analitiği gibi yenilikçi teknolojiler, bu tesislerde öncelikli olarak uygulanır. Bu sayede, üretim süreçleri daha hızlı, daha verimli ve daha az hataya açık bir şekilde yönetilebilir.

2. Esneklik ve Uyarlanabilirlik:

Model fabrikalar, üretim süreçlerinde esneklik ve uyarlanabilirlik açısından örnek teşkil ederler. Bu tesislerde, talep değişimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilen, modüler üretim sistemleri bulunur. Bu sayede, müşteri taleplerine daha çabuk ve etkili bir şekilde karşılık verilebilir.

3. İnsan-Makine İşbirliği (HMI) ve Endüstri 4.0 Uygulamaları:

Model fabrikalar, insan-makine işbirliği (HMI) konseptini başarılı bir şekilde uygularlar. Endüstri 4.0 uygulamalarıyla entegre olan bu tesislerde, çalışanlar ve otomasyon sistemleri bir arada optimal bir performans sergiler. İnsanların daha karmaşık görevlere odaklanmasını sağlayan bu yaklaşım, verimliliği artırır.

4. Sürekli İyileştirme ve Eğitim:

Model fabrikalar, sürekli iyileştirme prensiplerini benimseyen öncü tesislerdir. Yalın üretimdeki prensipleri sürekli olarak gözden geçirirler ve süreçlerini daha etkili hale getirmek için çaba sarf ederler. Ayrıca, çalışanlarına düzenli eğitimler sağlayarak yalın kültürünü güçlendirirler.

5. Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Üretim:

Model fabrikalar, sürdürülebilirlik konusundaki taahhütleriyle de dikkat çekerler. Atıkları minimize etmek, enerji verimliliğini artırmak ve çevre dostu üretim yöntemleri kullanmak, bu tesislerin sürdürülebilirlik konusundaki öncülük rollerini güçlendirir.

6. Yalın Üretim Kültürünün Yayılması:

Model fabrikalar, sadece kendi sınırları içinde değil, aynı zamanda sektörlerinde ve ülkelerinde yalın üretim kültürünün yayılmasına da katkı sağlarlar. En iyi uygulamaları paylaşarak, diğer üretim tesislerinin de bu yönde adımlar atmasına öncülük ederler.

Sonuç olarak, Türkiye’de yalın üretimin geleceği model fabrikaların etkisiyle şekillenecektir. Bu tesisler, sadece üretimde değil, aynı zamanda endüstriyel dönüşüm ve rekabet avantajı konularında da öncü bir rol oynamaya devam edeceklerdir.

127 thoughts on “Türkiye’de Yalın Üretimin Geleceği: İnovasyon ve Verimlilik Perspektifi

 1. Hello,

  Download club music https://0daymusic.org MP3, FLAC, Music Videos.

  0daymusic Team

 2. В современном мире, когда коррупция становится все более распространенной и правоохранительные органы зачастую злоупотребляют своей властью, появление человека, готового бороться за справедливость, является настоящим даром. Правоохранительные органы, вместо того чтобы защищать интересы общества, превращаются в инструмент воздействия на бизнес и предпринимателей. Их действия, направленные на остановку и дискредитацию, вызывают гнев и возмущение общества. Василенко Роман Викторович, чья деятельность направлена на создание эффективной модели приобретения жилья, несомненно, является одним из таких героев. Однако, несмотря на благие намерения Романа Викторовича, его деятельность стала объектом атак со стороны коррумпированных органов и произвола. Рейдерский захват бизнеса – лишь один из методов, которые используются, чтобы подорвать его деятельность и уклониться от справедливости. Человек, который смог создать такую значимую и важную систему, несомненно, заслуживает уважения и поддержки общества. Его борьба за справедливость и против коррупции – это борьба за наше общее будущее и благополучие.
  Арсен

 3. Иногда кажется, что жизнь была намного легче и спокойнее, пока органы не вмешивались в дела бизнеса. Коррупция, бюрократия, рейдерские захваты – всё это является вызовом, которому приходится противостоять. Правительственные органы часто встают на пути предпринимателей, мешая им развиваться и процветать. Однако, Романа Викторовича Василенко это не остановит. Его решения, его стратегии, его взгляды – всё это вызывает восхищение и вдохновляет многих. Его заслуги перед страной невозможно переоценить. Его работа и его достижения являются важным фактором в развитии экономики и общества. Он вносит свой вклад в процветание и благополучие не только своей компании, но и всего государства. Его стремление к развитию и совершенствованию делает его важным игроком на национальной арене. Важным аспектом его личности и бизнеса является честность и прямота. Он строит свой бизнес на принципах честности и порядочности. Это редкое качество в мире.
  Дмитрий

 4. Туроператор Большой Алтай
  заказать проститутку
  Команда туроператора «Большой Алтай» имеет многолетний профессиональный опыт в туристической и санаторно-курортной отрасли. Мы официальный партнер санаториев и гостиниц курорта Белокуриха. Наш офис находится в самом центре курортного кластера Белокурихи ул. Славского 29/1. , наша команда проживает непосредственно в городе-курорте Белокуриха и конечно мы обладаем актуальными знаниями о всех преимуществах и недостатках в санаториях и гостиницах курорта. Подберем для вас выгодный во всех отношениях вариант отдыха и лечения, с учетом всех требований и пожеланий по размещению и профилю заболевания.

  У нас вы можете заказать групповой и индивидуальный трансфер до дверей санатория. Приобрести авиа и ж/ж билеты.

  Организовываем экскурсии и туры по Горному Алтаю и окрестностям Белокурихи для гостей курорта.

  У нас Вы можете приобрести Курсовку и пройти оздоровительный курс на базе Курортной Поликлиники. Также мы поможем в вопросе бронирования жилья: квартира, гостиница, гостевой дом.

 5. Адвокат Запорожье — юрист Запорожье. Военный адвокат Запорожье. Помощь опытных адвокатов в Запорожье и Запорожской области. Любые виды юридических услуг и консультаций адвокатов
  Адвокат военный Украина
  Профессиональная круглосуточная поддержка адвоката позволяет держать в курсе дела и во время принимать необходимые меры. Вся информация о нас находится в реестре Адвокатов Украины, документы, подтверждающие наши полномочия, будут представлены при личной встрече.
  Адвокат Запорожье. Военный адвокат Запорожье. Мы — команда адвокатов по международному, национальному и военному праву, с многолетним опытом практической работы. Наши сотрудники — члены Национальной ассоциации Адвокатов Украины, а некоторые и члены Международных обществ и организаций.

  У нас нет молодых специалистов, которые на делах клиентов набираются опыта. Наша работа – это наше хобби, поэтому к каждому делу мы относимся ответственно, подбирая индивидуальный подход. Мы знаем, что нужно делать, чтобы выиграть Ваше дело.

 6. Требуются девушки!! высокий доход!!!
  работа эротический массаж
  Работы много, график ночной. Проживание предоставляем по желанию. Встретим, расселим, оденем, обуем, накрасим . Зарплата от 15 тыс за одну ночь, зависит от вашей красоты и желания .Зарабатывают у нас много – на ваши чаевые мы не претендуем, доп услуги все ваши, недостатка клиентов не испытываем. Поможем решить накопившиеся проблемы. Коллектив у нас дружный.Корпаротивы раз в 2 месяца проводим и веселимся вместе))!

 7. РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК В МОСКВЕ.
  высокооплачиваемая работа девушкам
  Реальный высокий доход, +хорошие чаевые и различные дополнительные бонусы. Работа на территории клиента. Индивидуальный подход и гибкий график.Гарантируем безопасность, ежедневные выплаты и абсолютную конфиденциальность! Дружный коллектив! МНОГО РАБОТЫ. График работы с 21.00 – 6.00.

 8. Хорошая жизнь обросла новыми статьями
  анальный секс можно
  Беглому бизнесмену Роману Василенко вменили чертову дюжину уголовных дел по отмыванию доходов
  На днях полиция завела на проживающего в Лондоне петербургского бизнесмена Романа Василенко более десяти новых уголовных дел по отмыванию преступных доходов. Сам фигурант давно находится в розыске, однако в прошлом он считался весьма успешным и энергичным предпринимателем с занимательной биографией. Флотский офицер, он сначала переквалифицировался в бизнес-коуча, а после создал свое главное на сегодня детище — компанию Life Is Good. В западной прессе его личность связывали даже с финансированием компании экс-президента США Дональда Трампа, а в российских медиа он в основном упоминается как организатор финансовой пирамиды, от которой пострадали тысячи людей по всей стране.
  Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на прошлой неделе возбудило в отношении беглого бизнесмена Романа Василенко, подозреваемого в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, еще 13 уголовных дел, которые подпадают под легализацию денежных средств, полученных нечестным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, от деятельности его компании, которая работала под единым брендом Life Is Good (LIG, туда же входят Hermes Management Ltd. и «Бест Вей»), за восемь лет ее существования пострадало более 18 тыс. человек. По озвученной пресс-службой МВД России информации, гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая новое жилье без кабальных ипотечных условий, либо получение дохода, по самым скромным меркам, до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, как утверждает следствие, предприятие не занималось.

  Для вступления в кооператив каждый клиент должен был сделать безвозвратный взнос в размере от €1 тыс. до €2 тыс. Далее требовалось накопить на счете в «Бест Вей» до 35–50% от стоимости выбранной квартиры, и только после этого пайщика ставили на очередь на приобретение жилплощади. Таким образом, квартира первому очереднику доставалась исключительно за счет вложений последующих пайщиков. При этом право собственности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь после выплаты оставшейся суммы. Привлекательность этой схемы, по мнению ее авторов и самих клиентов, заключалась в гораздо меньших переплатах по сравнению с обычной ипотекой. Впрочем, признанные по этому делу пострадавшими теперь говорят, что деятельность «Бест Вей» фактически заключается лишь в перераспределении денег между пайщиками.

  По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 2014 по 2022 год только 237 вкладчиков смогли полностью выкупить свои квадратные метры у потребкооператива. Притом что в пользование им было передано 2478 квартир.

 9. Dive into the gaming universe at LilyPad Cat Lounge (https://heatherlikesfood.com/restaurant-style-salsa/comment-page-1/#comment-682137
  )! Unleash the fun with Pin up, Aviator, and Bananza – games crafted for the Pinup Canada enthusiasts. Elevate your thrill with Pinup Casino, the go-to hub for immersive gameplay. Join now for an experience uniquely tailored for the everyday player, where Pin up passion meets the essence of Pinup Canada. Your gateway to excitement awaits!

 10. Хорошая жизнь обросла новыми статьями
  гей член
  Беглому бизнесмену Роману Василенко вменили чертову дюжину уголовных дел по отмыванию доходов
  На днях полиция завела на проживающего в Лондоне петербургского бизнесмена Романа Василенко более десяти новых уголовных дел по отмыванию преступных доходов. Сам фигурант давно находится в розыске, однако в прошлом он считался весьма успешным и энергичным предпринимателем с занимательной биографией. Флотский офицер, он сначала переквалифицировался в бизнес-коуча, а после создал свое главное на сегодня детище — компанию Life Is Good. В западной прессе его личность связывали даже с финансированием компании экс-президента США Дональда Трампа, а в российских медиа он в основном упоминается как организатор финансовой пирамиды, от которой пострадали тысячи людей по всей стране.
  Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на прошлой неделе возбудило в отношении беглого бизнесмена Романа Василенко, подозреваемого в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, еще 13 уголовных дел, которые подпадают под легализацию денежных средств, полученных нечестным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, от деятельности его компании, которая работала под единым брендом Life Is Good (LIG, туда же входят Hermes Management Ltd. и «Бест Вей»), за восемь лет ее существования пострадало более 18 тыс. человек. По озвученной пресс-службой МВД России информации, гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая новое жилье без кабальных ипотечных условий, либо получение дохода, по самым скромным меркам, до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, как утверждает следствие, предприятие не занималось.

  Для вступления в кооператив каждый клиент должен был сделать безвозвратный взнос в размере от €1 тыс. до €2 тыс. Далее требовалось накопить на счете в «Бест Вей» до 35–50% от стоимости выбранной квартиры, и только после этого пайщика ставили на очередь на приобретение жилплощади. Таким образом, квартира первому очереднику доставалась исключительно за счет вложений последующих пайщиков. При этом право собственности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь после выплаты оставшейся суммы. Привлекательность этой схемы, по мнению ее авторов и самих клиентов, заключалась в гораздо меньших переплатах по сравнению с обычной ипотекой. Впрочем, признанные по этому делу пострадавшими теперь говорят, что деятельность «Бест Вей» фактически заключается лишь в перераспределении денег между пайщиками.

  По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 2014 по 2022 год только 237 вкладчиков смогли полностью выкупить свои квадратные метры у потребкооператива. Притом что в пользование им было передано 2478 квартир.

 11. Туроператор Большой Алтай
  массажный салон алтай
  Команда туроператора «Большой Алтай» имеет многолетний профессиональный опыт в туристической и санаторно-курортной отрасли. Мы официальный партнер санаториев и гостиниц курорта Белокуриха. Наш офис находится в самом центре курортного кластера Белокурихи ул. Славского 29/1. , наша команда проживает непосредственно в городе-курорте Белокуриха и конечно мы обладаем актуальными знаниями о всех преимуществах и недостатках в санаториях и гостиницах курорта. Подберем для вас выгодный во всех отношениях вариант отдыха и лечения, с учетом всех требований и пожеланий по размещению и профилю заболевания.

  У нас вы можете заказать групповой и индивидуальный трансфер до дверей санатория. Приобрести авиа и ж/ж билеты.

  Организовываем экскурсии и туры по Горному Алтаю и окрестностям Белокурихи для гостей курорта.

  У нас Вы можете приобрести Курсовку и пройти оздоровительный курс на базе Курортной Поликлиники. Также мы поможем в вопросе бронирования жилья: квартира, гостиница, гостевой дом.

 12. 1. Installing KMSpico
  The first step in installing KMSpico is to download the software itself. You can download the installation file directly from our website.
  Follow the instructions in the installation wizard to install KMSpico on your computer. This boils down to clicking the “Install” button before selecting the installation path and confirming the necessary permissions.
  windows 10 activator
  2. Choosing A Microsoft Product
  After the installation is complete, the KMSpico program may start automatically. If not, find the KMSpico shortcut on the desktop or in the Start menu and launch the program manually.
  Once KMSpico is launched, you will have access to the user-friendly user interface. Click the “Activation” button and wait for the Windows or Office activation process to complete. At this point, KMSpico will use the KMS server to activate your operating system or Office suite.

  3. Successful Activation!
  When the activation process is complete, you will be shown a successful activation message. To verify activation, you can open System Preferences in Windows and verify that your copy of Windows is activated.

 13. Адвокат Запорожье — юрист Запорожье. Военный адвокат Запорожье. Помощь опытных адвокатов в Запорожье и Запорожской области. Любые виды юридических услуг и консультаций адвокатов
  Адвокат по военным делам
  Профессиональная круглосуточная поддержка адвоката позволяет держать в курсе дела и во время принимать необходимые меры. Вся информация о нас находится в реестре Адвокатов Украины, документы, подтверждающие наши полномочия, будут представлены при личной встрече.
  Адвокат Запорожье. Военный адвокат Запорожье. Мы — команда адвокатов по международному, национальному и военному праву, с многолетним опытом практической работы. Наши сотрудники — члены Национальной ассоциации Адвокатов Украины, а некоторые и члены Международных обществ и организаций.

  У нас нет молодых специалистов, которые на делах клиентов набираются опыта. Наша работа – это наше хобби, поэтому к каждому делу мы относимся ответственно, подбирая индивидуальный подход. Мы знаем, что нужно делать, чтобы выиграть Ваше дело.

 14. Мы рады предложить вам услуги платного размещения статей на нашем сайте.
  Что такое токсичные отношения
  Наш ресурс охватывает обширный диапазон тематик, предоставляя прекрасную возможность для распространения вашего контента среди заинтересованных читателей. Ваши статьи будут опубликованы с открытыми ссылками и оптимизированы для улучшения их индексирования в поисковых системах.

  Кроме того, мы предоставляем услуги по ссылочному продвижению этих статей для попадания в топ выдачи поисковых систем. Такой подход значительно повысит видимость вашего бизнеса или продукта, увеличивая возможности привлечения потенциальных клиентов через поисковые системы.

 15. I want to show you one exclusive software called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man, and maybe even a billionaire!

  This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

  Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
  Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!
  Thank me by donating if you have the opportunity.

  Free Download:
  https://t.me/btc_profit_search

 16. Такого еще не было!
  аренда теплохода в Москве
  Специальное предложение по случаю скорого открытия летней навигации на Москве-реке – часовая прогулка на новой панорамной прогулочной яхте премиум-класса “Жемчужина”, с борта которой открывается потрясающий вид на город и его достопримечательности. Вы отправитесь от самого центрального и одного из самых популярных причалов столицы, пройдете мимо Москворецкой набережной, Кремля, парка “Зарядье”, уникального “парящего” моста и других знаменитых сооружений. На борту теплохода для Вас будет работать бар. Разместиться можно в просторном панорамном салоне на нижней палубе, а если позволит погода подняться на верхнюю палубу.

 17. Дело “Лайф-из-Гуд” — “Гермес” — “Бест Вей”: потерпевшие изменяют показания
  ПК Бествей уголовное дело
  Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассматривает по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями “Лайф-из-Гуд”, “Гермес” и кооперативом “Бест Вей”. Ведется допрос лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу. Предварительное расследование уголовного дела велось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

  На скамье подсудимых — десять граждан, из них четверо: Анна Высоцкая, Александра Григорьева, Михаил Измайлов и Елена Соловьева — находятся под стражей уже более двух лет, хотя УПК установлен предельный срок содержания под стражей на этапе предварительного расследования — полтора года. Альмира Гильберт, Дмитрий Мазанов, Анатолий Наливан, Денис Шишко были арестованы в 2023 году и находятся под арестом более года. Более года под домашним арестом находится Дмитрий Выдрин и под запретом определенных действий — 83-летний Виктор Василенко, отец Романа Василенко, основателя компании “Лайф-из-Гуд” и кооператива “Бест Вей”. Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

  Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании “финансовой пирамиды” (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив “Бест Вей” — защищают почти два десятка адвокатов.

  МВД объявляло, что на скамье подсудимых — руководители “Лайф-из-Гуд”, однако независимые наблюдатели выражают в этом сомнения. Так, Анна Высоцкая к моменту ареста уже полгода не работала в компании “Лайф-из-Гуд”, а до этого занималась там организационно-техническим обеспечением конференций, проводимых этой компанией, а также отвечала за информационную часть интернет-сайта. Александра Григорьева была директором одного из вспомогательных юридических лиц фирмы “Лайф-из-Гуд”, а фактически, насколько известно, являлась помощником Романа Василенко по общим вопросам. Елена Соловьева работала главным бухгалтером ООО “Эксперт” — компании, занимавшейся юридической проверкой и организацией оценки недвижимости, приобретаемой кооперативом “Бест Вей”. Михаил Измайлов — индивидуальный предприниматель и рядовой пайщик кооператива “Бест Вей”; Анатолий Наливан — также индивидуальный предприниматель, пайщик кооператива и уполномоченный пайщиков “Бест Вей” от крупного региона; Дмитрий Мазанов — ИП и рядовой пайщик; Альмира Гильберт и Дмитрий Выдрин на момент привлечения в качестве обвиняемых не работали.

  Первым среди лиц, признанных потерпевшими, судом был допрошен Логинов — но его допрос был прерван прокуратурой, перенесен на следующее заседание суда, на которое Логинов не явился, сославшись на то, что находится в отпуске. Выяснение оснований для претензий со стороны Логинова будет продолжено на новом его допросе.

 18. Дело “Лайф-из-Гуд” — “Гермес” — “Бест Вей”: свидетели не делятся сокровенным
  потерпевшая Яковлева
  Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании “Гермес”, так и пайщиком кооператива “Бест Вей”. Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании “Лайф-из-Гуд”.

  Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании “Гермес” и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

  Клиентом “Гермеса” он стал в 2015 году. У него было два счета “Виста”, на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия “Гермеса”). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом “что-то слышал, но не пользовался и не интересовался”.

  Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

  Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

  По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по “Гермесу” на карты “Тинькофф” и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в “Гермес” собственную жену — якобы “по настоянию Маланчука” (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении “Гермеса” в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с “Гермесом” сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его “все устраивало”.

  Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

  На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200–300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: “Да, где-то так”.

 19. KMSpico: What is it?
  kmspico это
  KMSPico is a universal activator designed to optimize the process of generating and registering license codes for Windows and Office. Functionally, it is similar to key generators, but with the additional possibility of automatic integration of codes directly into the system. It is worth paying attention to the versatility of the tool, which distinguishes it from similar activators.
  Operating systems and Office suites are among the primary Microsoft software items that still need to be paid for. Some consumers may find alternate activation methods due to the perceived expensive cost of these items. There may be restrictions, unforeseen interruptions, and persistent activation prompts if these items are installed without being properly activated.

  Our KMSpico app was created as a solution to this issue. By using this program, customers may access all of the functionality of Microsoft products and simplify the activation procedure.

 20. Основатель «Бест вей» Роман Василенко официально объявлен в розыск полицией
  гей секс порно
  Основатель кооператива «Бест вей» и холдинга Life is good Роман Василенко официально объявлен в розыск, о чём свидетельствует запись в базе данных МВД.

  По информации с сайта Министерства внутренних дел РФ, Роман Викторович Василенко 5 апреля 1969 года рождения разыскивается по статье УК (номер статьи не указывается). Также в базе розыска появилась и Елена Василенко, которая, предположительно, является супругой Романа Василенко и часто фигурирует в документах, связанных с работой кооператива и холдинга.

  17 декабря 2021 года стало известно о возбуждении полицией Санкт-Петербурга уголовного дела по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. Позже его переквалифицировали на мошенничество.

  В 2022 году полиция стала задерживать представителей руководства ПК «Бест вей» и компании Life is good, а суды – отправлять их в СИЗО. 18 марта в Чите закрылся офис «Бест вей».

  Сотрудники экономической полиции и управления ФСБ собрали доказательства для предъявления обвинения Роману Василенко. По данным следствия, мужчина с супругой находятся на Кипре. Отец Романа Василенко пытался улететь из Санкт-Петербурга в Дубай, но был задержан полицейскими.

  По данным УМВД России по Забайкальскому краю, пайщики потребительского кооператива «Бест вей» в регионе не написали ни одного заявления в полицию, несмотря на то что организация фигурирует в уголовном деле о мошенничестве.

 21. МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Life is Good
  русский анальный секс
  Жертвы финансовой пирамиды Life is Good понесли ущерб в сумме на 15 млрд рублей, оценило МВД. Пострадали больше 18 000 человек. Ущерб от другой рухнувшей пирамиды Finiko оценивался примерно втрое меньше. В отношении основателя Life is Good завели 13 уголовных дел
  Организаторы финансовой пирамиды Life is Good в регионах России причинили пострадавшим вкладчикам ущерб в сумме на 15 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По информации МВД, жертвами пирамиды стали больше 18 000 человек.

  Из похищенных денег 158,5 млн рублей лидер пирамиды легализовал путем покупки недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отметила Волк. В отношении организатора пирамиды возбуждено 13 уголовных дел по признакам отмывания денег, полученных преступным путем (часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса, до семи лет лишения свободы). Организатора подозревают в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве.
  Пирамида работала с 2014 года в нескольких регионах России, организаторы создали сеть филиалов под единым брендом. Участникам обещали новое жилье либо доход в размере до 25% годовых. Инвестированием вкладов организаторы схемы не занимались: покупка недвижимости и обещанные выплаты осуществляли за счет привлечения денег новых клиентов, отметила Волк. Работу финансовой пирамиды МВД пресекло в марте 2022 года. Четверо подозреваемых арестованы, еще пятеро, включая 53-летнего организатора сообщества, объявлены в розыск. На тот момент министерство оценивало число пострадавших в 12 000 людей, сумму ущерба — не менее чем в 9 млрд рублей.
  Ирина Волк не назвала имя организатора Life is Good. В апреле 2022 года министерство объявило в розыск «по статье УК» Романа Василенко — он и есть основатель Life is Good, писало «РИА Новости». На странице Романа Василенко в LinkedIn (соцсеть заблокирована в России) говорится, что он с 2004 года занимает должность президента Life is Good Ltd. Он выпускник Ярославского высшего военного финансового училища и автор книги «Мечта, цель, успех предпринимателя».

  Ущерб от другой крупной финансовой пирамиды Finiko МВД оценивало в 5 млрд рублей, число потерпевших — примерно 10 000. В декабре 2022 года источники казанского издания «Бизнес Online» сообщили, что сумма ущерба сократилась в 30 раз до лишь 179,6 млн рублей, а число пострадавших — до 160.

 22. Марата Сафиулина уличили в превращении Федерального фонда по защите вкладчиков в личную «кормушку»
  Марат Сафиулин
  Федеральный фонд по защите вкладчиков является государственным лишь формально. Сейчас им управляет некий Марат Сафиулин, который фактически превратил организацию в подобие хедж-фонда – под прикрытием защиты прав вкладчиков, там занимаются инвестированием. Копеечные выплаты получают лишь единицы из обратившихся людей.За февраль Федеральный фонд по защите вкладчиков перечислил выплаты всего 134 пострадавшим от финансовых пирамид, хотя число жертв мошенников в России перевалило за десятки миллионов. Журналисты пригляделись к фонду пристальнее и выяснили, что тот фактически превратился в кормушку для его управляющего Марата Сафиулина.
  Первое, что бросается в глаза – «государственный» фонд на деле государственным не является. Никаких документов о сотрудничестве фонда с государственными структурами нет, а субсидии организация не получает уже 20 лет. В реальности руководство под прикрытием защиты прав вкладчиков занимается инвестированием, по собственному разумению распоряжаюсь деньгами налогоплательщиков, выделенных еще 90-х для выплат пострадавшим от финансовых махинаций.Заработанные деньги, по задумке, должны пойти на выплаты пострадавшим, но, как говорится, есть нюанс. Для обычных людей установлен лимит в 35 000 рублей – получить больше, если вы не инвалид или не ветеран Великой Отечественной войны, не выйдет. Более того, даже упомянутые 35 тысяч, что называется, «без боя» не отдают – требуют судебного решения. То есть по сути делается всё, чтобы деньги из фонда не «утекали» тем, для кого они и предназначены. Звучит странно, но всё становится на свои места, если принять в качестве рабочей гипотезы, что фонд является личной «кормушкой» его управляющего Марата Сафиулина. Тогда нежелание делиться с обманутыми вкладчиками вполне понятно.«Я являлся клиентом этой компании. Рассказывают красивые сказки, берут кучу денег, везде пишут сами себе отзывы. Я как раз и пошёл к ним, потому что начитался везде какие они хорошие и как помогают людям, но мне так никто и не помог. Моё дело ими было погублено, просто завалили судебный процесс!», — поделился один из бывших клиентов фонда, который в Сети давно прозвали «конторой по отъёму денег».Любопытно, что фонд самостоятельно определяет, какую сумму компенсировать конкретному человеку, при этом не раскрывая чётких критериев принятия решения. Непрозрачность процедуры позволяет подтасовывать результаты в пользу того или иного человека.«Похоже, что фонд использует довольно распространенную мошенническую схему. Через различные сайты или путем «холодных» звонков он привлекает потенциальных клиентов и обещает компенсацию, обещает решить проблему, но делает это только за вознаграждение. Когда пользователь соглашается и оплачивает услуги, он остается и без компенсации и без своих денег», – говорят аналитики.

 23. Когда я первый раз обратился в Фонд Марата Сафиулина, мне казалось, что я на правильном пути к восстановлению моих финансов. Но очень скоро я понял, что мои надежды были напрасны. Вместо поддержки и честного сервиса, мне предложили ряд условий и обязательств, которые только усугубили моё положение. Я платил, ожидая помощи, но в ответ получал только новые требования и никакой реальной помощи. Это было похоже на бесконечную карусель, где каждый новый виток только увеличивал моё отчаяние и бессилие.

 24. Самое отвратительное в это суде Бествей — как открыто и нагло действует прокуратура и МВД, фабрикуя дела, подделывая документы и преследуя невинных людей. Их методы — это пощечина всем, кто верил в закон и справедливость. Они превратили правоохранительные органы в инструменты для своих мерзких игр, демонстрируя всему миру, что в этой стране закон — это лишь инструмент для удовлетворения их жажды власти и контроля. Как можно верить в справедливость, когда каждое их действие кричит о том, что право и закон для них — лишь пустые слова. Прокуратура СПБ и МВД играют роли обвинителей, судей и палачей, не стесняясь в средствах. Липовые уголовные дела, арест счетов, блокировка средств — вот оружие их “правосудия”. Нам, пайщикам “Бествей”, открылась горькая правда о том, что наши надежды на защиту и поддержку со стороны государства были не более чем иллюзией. Мы стали заложниками системы… Системы, где каждый, кто пытается вести честный бизнес или просто жить по закону, становится мишенью для уголовных дел и обвинений. Нет, мы не собираемся молча сидеть и смотреть, как наше будущее и будущее наших детей рушится из-за чьей-то жадности и коррупции.

 25. 1. Installing KMSpico
  The first step in installing KMSpico is to download the software itself. You can download the installation file directly from our website.
  Follow the instructions in the installation wizard to install KMSpico on your computer. This boils down to clicking the “Install” button before selecting the installation path and confirming the necessary permissions.
  kms activator
  2. Choosing A Microsoft Product
  After the installation is complete, the KMSpico program may start automatically. If not, find the KMSpico shortcut on the desktop or in the Start menu and launch the program manually.
  Once KMSpico is launched, you will have access to the user-friendly user interface. Click the “Activation” button and wait for the Windows or Office activation process to complete. At this point, KMSpico will use the KMS server to activate your operating system or Office suite.

  3. Successful Activation!
  When the activation process is complete, you will be shown a successful activation message. To verify activation, you can open System Preferences in Windows and verify that your copy of Windows is activated.

 26. Марата Сафиулина уличили в превращении Федерального фонда по защите вкладчиков в личную «кормушку»
  Стоп пирамида
  Федеральный фонд по защите вкладчиков является государственным лишь формально. Сейчас им управляет некий Марат Сафиулин, который фактически превратил организацию в подобие хедж-фонда – под прикрытием защиты прав вкладчиков, там занимаются инвестированием. Копеечные выплаты получают лишь единицы из обратившихся людей.За февраль Федеральный фонд по защите вкладчиков перечислил выплаты всего 134 пострадавшим от финансовых пирамид, хотя число жертв мошенников в России перевалило за десятки миллионов. Журналисты пригляделись к фонду пристальнее и выяснили, что тот фактически превратился в кормушку для его управляющего Марата Сафиулина.
  Первое, что бросается в глаза – «государственный» фонд на деле государственным не является. Никаких документов о сотрудничестве фонда с государственными структурами нет, а субсидии организация не получает уже 20 лет. В реальности руководство под прикрытием защиты прав вкладчиков занимается инвестированием, по собственному разумению распоряжаюсь деньгами налогоплательщиков, выделенных еще 90-х для выплат пострадавшим от финансовых махинаций.Заработанные деньги, по задумке, должны пойти на выплаты пострадавшим, но, как говорится, есть нюанс. Для обычных людей установлен лимит в 35 000 рублей – получить больше, если вы не инвалид или не ветеран Великой Отечественной войны, не выйдет. Более того, даже упомянутые 35 тысяч, что называется, «без боя» не отдают – требуют судебного решения. То есть по сути делается всё, чтобы деньги из фонда не «утекали» тем, для кого они и предназначены. Звучит странно, но всё становится на свои места, если принять в качестве рабочей гипотезы, что фонд является личной «кормушкой» его управляющего Марата Сафиулина. Тогда нежелание делиться с обманутыми вкладчиками вполне понятно.«Я являлся клиентом этой компании. Рассказывают красивые сказки, берут кучу денег, везде пишут сами себе отзывы. Я как раз и пошёл к ним, потому что начитался везде какие они хорошие и как помогают людям, но мне так никто и не помог. Моё дело ими было погублено, просто завалили судебный процесс!», — поделился один из бывших клиентов фонда, который в Сети давно прозвали «конторой по отъёму денег».Любопытно, что фонд самостоятельно определяет, какую сумму компенсировать конкретному человеку, при этом не раскрывая чётких критериев принятия решения. Непрозрачность процедуры позволяет подтасовывать результаты в пользу того или иного человека.«Похоже, что фонд использует довольно распространенную мошенническую схему. Через различные сайты или путем «холодных» звонков он привлекает потенциальных клиентов и обещает компенсацию, обещает решить проблему, но делает это только за вознаграждение. Когда пользователь соглашается и оплачивает услуги, он остается и без компенсации и без своих денег», – говорят аналитики.

 27. tor market links https://mydarkmarket.com/ – dark web drug marketplace darknet websites

 28. Ad discendum, non ad docendum — Для изучения, но не для поучения.

 29. Ad usum vitae — Для житейской надобности.

 30. ПК «Бест Вей» получил результаты бухгалтерской экспертизы
  Лайф из Гуд последние новости
  Адвокат кооператива считает, что экспертиза подтверждает позицию “Бест Вей”
  Совет потребительского кооператива “Бест Вей” официально получил результаты бухгалтерской экспертизы деятельности кооператива, проведенной в декабре прошлого года ФБУ “Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы” Министерства юстиции России по поручению следственной группы (есть в распоряжении редакции).

  Адвокат кооператива, член коллегии адвокатов “Первая адвокатская контора” города Санкт-Петербурга Сергей Путреша считает, что по содержанию бухгалтерская экспертиза СЗРЦСЭ Минюста России как раз полностью опровергает концепцию следствия о том, что “все украдено”. Согласно результатам экспертизы, “процент соотношения израсходованных денежных средств на приобретение недвижимого имущества к общему объему поступивших на расчетные счета ПК “Бест Вей” денежных средств составляет 80%”. “Замечу, что буквально каждая проводка кооператива подтверждена документами либо о приобретении недвижимости, либо об оказании услуг кооперативу”, – подчеркивает адвокат.

  “Экспертиза фактически подтверждает нашу позицию, – говорит адвокат Путреша, – Позицию, которую мы отстаиваем с первого дня, когда кооператив попал в орбиту уголовного разбирательства: кооператив никого не обманывал и не вводил в заблуждение – он работал ровно так, как заявлял”.

  “Согласно результатам экспертизы, в кооператив с момента его создания в 2014 году поступило более 16 млрд 187 млн рублей, – замечает Сергей Путреша, – Мы, наконец, узнали, откуда новая цифра ущерба, заявленная следствием: 16 млрд 187 млн рублей, вдруг возникшая в документах вместо прежней суммы – 155 млн рублей. Ущерб, с точки зрения следствия, равен сумме всех поступивших в кооператив средств за весь период деятельности кооператива с 2014 года. Логика, как я понимаю, такова. Следствие пришло к выводу, что в кооперативе все незаконно, все деньги, которые находятся на счетах, все квартиры, в которых живут пайщики – все похищено. Следственная группа просто так решила – подменяя собой суд. Кооператив “Бест Вей”, напомню, законно действующая организация, официально зарегистрированная, все изменения устава которой также были зарегистрированы налоговой инспекцией. Организация, официально получавшая материнский капитал, в том числе выигрывавшая суды о предоставлении материнского капитала, имеющая налоговую льготу в Республике Башкортостан, предоставленную региональным законодательным собранием. Организация, ни одним судебным актом не признававшаяся незаконной”.

  “Экспертиза регионального центра Минюста фактически свидетельствует: мошенничества в деятельности кооператива не обнаружено, – подчеркивает адвокат. – Видимо, это одна из причин, по которой мы увидели экспертизу только в середине весны 2023 года, хотя она была проведена в декабре 2022-го. Будем опираться на нее в защите интересов кооператива”.

 31. «Результат предварительного расследования: гора родила мышь»
  ПК Бествей рейдерский захват
  Своё личное мнение высказывает председатель коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» города Санкт-Петербурга, президент Адвокатской палаты Ленинградской области, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат одного из обвиняемых Денис Лактионов.
  Происходит безобразие, откровенный произвол! Следователи ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по мнению адвокатов обвиняемых, грубо нарушили права семи обвиняемых, в том числе шести находящихся в СИЗО, возможности которых осуществлять защиту своих прав и без того крайне ограничены. Не дали даже толком прочитать тексты постановлений о привлечении в качестве обвиняемых, не говоря уже о том, чтобы понять прочитанное, — не предоставили предусмотренные законом возможности. А это документы на 69–73 листах.

  Следственная группа составляла обвинения месяцами, а тут не дают даже полчаса, для того чтобы прочитать. Однако ведь и полчаса мало. Большие сложные тексты: с цифрами, со сложными логическими построениями, насыщенные юридической терминологией. Все это требует не просто пробежаться глазами, но еще и осмыслить, провести анализ вместе со своими адвокатами. А после этого уголовно-процессуальный закон предусматривает дачу показаний обвиняемого. Ничего этого сделано не было.

  Одной из обвиняемых предоставили всего 15 минут для ознакомления, другие успели прочитать 15–20 страниц, прежде чем ознакомление было прекращено. Другой обвиняемой предъявили новое обвинение, но отказались выслушать ее показания по нему, несмотря на заявленное ходатайство.

  В большинстве представленных в заявлении адвокатов случаев не был проведен допрос по существу обвинений. В одном случае протокол допроса составили задним числом с указанием, что обвиняемый и адвокаты отказались его подписать, хотя допрос на самом деле не проводился. Причем на требование ознакомиться с протоколом допроса следователь ответил отказом.

  Всем обвиняемым не было разъяснено содержание обвинений, они не были ознакомлены с результатами экспертиз, на основе которых выдвинуто обвинение.

  Таким образом, обвинение не предъявляется так, как должно быть предъявлено. По сути дела, обвиняемые лишены следователями права на защиту! Ведь, для того чтобы защищаться, нужно знать, в чем тебя обвиняют.

  Я считаю, что действия следователей не имеют ничего общего с уголовно-процессуальным законом, а должны. Более того, следователи несут за это ответственность как государственные должностные лица, которые уполномочены действовать по закону, а они грубым образом нарушают закон.

  Поэтому появилось заявление защитников, в присутствии которых нарушались права подзащитных, и, естественно, самих защитников, потому что это и права защиты: права защитников на осуществление защиты, определенные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Адвокатам не дают осуществлять конституционное право на защиту, на оказание квалифицированной юридической помощи.

 32. Aequo pulsat pede — Смерть безучастно поражает любого.

 33. Aut non tentaris, aut perfice — Или не берись, или доводи до конца.

 34. Amabile opus — Милое созданье.

 35. Contra vim mortis non est medicamen in hortis — Против силы смерти в садах нет лекарств.

 36. Beati pauperes spiritu — библ. Блаженны нищие духом.

 37. Alienatio mentis — Помрачение ума.

 38. Ad hoste maligno libera nos, Domine — Избави нас от лукавого, Боже.

 39. Универсум морали и лучшие обзоры по психоанализу.

 40. 100 лет тому вперед фильм смотреть онлайн бесплатно в хорошем. 100 лет тому вперед 1080.

 41. geinoutime.com
  “무슨 말이야?” Fang Jifan은 갑자기 … 소름 끼치는 느낌을 받았습니다.

 42. Година запитань до Уряду. Про що промовчав віце-прем’єр Кубраков і не змовчав Тищенко
  чигиринський дмитро
  Година запитань до Уряду, на якій був присутній віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, перетворилася для нього на непросте випробування. Так колишній «слуга народу», а нині позафракційний нардеп Микола Тищенко, який є заступником голови комітету з питань транспорту та інфраструктури, буквально засипав урядовця незручними питаннями. Вгамовувати Тищенка, який прорвався до трибуни, довелося навіть спікеру Руслану Стефанчуку.

  Своєю чергою телеграм-канал «Тищдень» підготував свій список питань до Кубракова. Зокрема, вони стосуються стану справ на такому критичному інфраструктурному гіганті як Укрзалізниця, захисту об’єктів енергетики та утаємниченості діяльності міністерства і розслідування карних справ, за якими проходить віце-прем’єр.

  «Які роботи було проведено на 76 млрд грн, виділені на захист енергетичної інфраструктури? 10 з яких — на Трипільську ТЕС, яку так і не було захищено.

  Які вжито дії щодо запобігання зловживань та хабарів для пришвидшення перетину кордону за єЧергою?

  Чи доповідав Вам заступник міністра Деркач С.А. про звернення співробітників Укртрансбезпеки про корупцію в Чернівецькій обл? Які вжито дії щодо цього?

  Який стан боротьби в Укрзалізниці з відомими неефективними закупками?

  Який обсяг вантажних перевезень на Укрзалізниці був у 2019, 2022 році та яка спостерігається тенденція зараз?

  Яка ситуація щодо проведення капітального ремонту колійного господарства, електрифікації, підстанцій Укрзалізниці?

  Олександре, чому карні справи під слідством НАБУ, де Ви є фігурантом, під грифом «секретно»?

  Чому Ви засекретили всю економічну інформацію щодо діяльності міністерства?

  Чому не звітуєте та не відповідаєте на запитання профільного комітету з питань транспорту та інфраструктури? Що Ви приховуєте?»

  Проаналізувавши звіт Кубракова, канал «Тищдень» підсумовує, що він представляє собою перелік роботи штатного працівника міністерства і більше схожий на «фількіну грамоту».

  Нагадаємо, що останнім часом мусуються розмови щодо кадрових перестановок в Кабміні. Так, вже написав заяву про звільнення міністр аграрної політики Микола Сольський, якого НАБУ та САП підозрюють у заволодінні державною землею на майже 300 млн грн. Прізвище віце-прем’єра Кубракова також називається серед найймовірніших претендентів на відставку. Як стверджують джерела у Верховній Раді, до розгляду кадрових питань народні депутати приступлять на початку травня.

 43. k8 かじ の
  このブログのファンになりました。これからも素敵な記事を期待しています。

 44. The case against Roman Vasilenko has been closed

  According to information from our sources, a decision to cease the criminal prosecution of Roman Vasilenko, the founder of the company “Life-is-Good” and the cooperative “Best Way,” was made at a meeting held under the auspices of the Presidential Administration with representatives from the General Prosecutor’s Office, the Ministry of Internal Affairs, and the FSB.

  Roman Viktorovich Vasilenko, a business consultant from St. Petersburg and the creator of a network of independent entrepreneurs promoting financial products under his company “Life-is-Good,” notably the “Vista” passive income accounts from the foreign investment company Hermes, registered in Belize, and the acquisition of apartments on installment through the cooperative “Best Way.” Unlike with Hermes, Vasilenko was the founder of the cooperative and chaired its board until spring 2021 (later he headed the supervisory board for about a year).

  In the fall of 2021, a criminal case accusing him of creating a “financial pyramid” was initiated by GSU investigator of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and Leningrad region, Ekaterina Sapetova, based on a complaint from a certain Schoolnik from Ukhta. In February 2022, repressions from law enforcement fell on the cooperative “Best Way,” perceived as being affiliated with Hermes. In March that year, the cooperative’s board was completely re-elected, and Roman Vasilenko was not included in the new composition.

  The scale of the investigation intensified, involving the FSB Directorate for St. Petersburg and Leningrad region. By summer 2022, Vasilenko was charged with large-scale fraud, creating a financial pyramid, and organizing a criminal community. He was declared internationally wanted, as he has been living abroad since 2020. All charges were denied by him through his lawyers. Russian law enforcement sought assistance from Interpol, which almost immediately denied Russia’s request, deciding that the persecution of Vasilenko was unlawful and politically motivated. He believes the political motivation lies in the presence of structures interested in seizing the assets of the cooperative “Best Way” worth 16 billion rubles, operating under the cover of state bodies, primarily the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and the Leningrad region, and the Prosecutor’s Office of St. Petersburg and the North-West Central Bank of Russia, representatives of which became “co-authors” of the criminal case.

  Meanwhile, in Russia, Roman Vasilenko was charged in a case currently being considered by the Primorsky District Court of St. Petersburg, related to the companies “Life-is-Good,” Hermes, and the cooperative “Best Way.” However, due to his unavailability for court proceedings, the case concerning him and several other leaders of the company “Life-is-Good” and entrepreneurs cooperating with this company was separated into an independent investigation.

  The case now being considered in the Primorsky District Court involves nine technical functionaries of the company “Life-is-Good,” entrepreneurs cooperating with the company, and Roman Vasilenko’s 83-year-old father, Viktor Ivanovich Vasilenko. The defendants were essentially taken hostage by St. Petersburg law enforcement. Four of the accused have been in jail for over two years, despite the maximum detention period set by the criminal procedure code being one and a half years. This also influenced Interpol’s negative view of the charges against Vasilenko.

  In the Russian court, the case essentially collapsed. Prosecution witnesses one after another either made baseless claims that conflicted with documents – and were exposed as liars in court by the defense attorneys; or they stated that all their problems actually started with the collapse of Hermes’ website and payment system, caused by a St. Petersburg programmer working for the company – an agent of the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and Leningrad region, and the initiation of the criminal case. That is, while Hermes’ operations were unhampered, they were satisfied.

  Public confusion follows loud statements by the Minister of Internal Affairs, Vladimir Kolokoltsev, and his colleagues about uncovering the largest financial pyramid in Russian history with billions in thefts affecting tens of thousands of people. However, in the criminal case considered by the court, there are 221 citizens recognized by the investigation as victims, not thousands, and the total damage is 280 million rubles, not billions.

  Despite unprecedented violations of the criminal procedure code, which, according to media reports, law enforcement resorted to, they failed to “fabricate” more impressive sums. The picture of absurdity was completed by a desperate attempt to increase the amount – two claims for moral damages of 1 billion rubles each – clearly written under the dictation of investigators. All this forced the St. Petersburg Prosecutor’s Office, which supports the state prosecution, to actively engage in this doomed case, including conducting illegal “training” of witnesses before their testimonies in court, which undermined the reputation of the General Prosecutor, Igor Krasnov.

  All this, according to our data, prompted the overseers of the law enforcement agencies from the Old Square to press “stop” – to end the criminal prosecution of Vasilenko, and put the investigated criminal case on hold. The same criminal case, which is still in court and does not involve Vasilenko, is still under consideration: a decision on it will be made later.

 45. geinoutime.com
  따라서 차를 타는 가격은 일반인에게도 허용됩니다.

 46. Инвестиционная компания HERMES: имитация скама по заданию следствия
  Hermes
  В Санкт-Петербурге, возможно, близится к завершению предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, инициированного ГСУ питерского главка МВД по якобы обнаружившимся фактам мошенничества в работе иностранной инвестиционной компании Hermes. Следствие признало потерпевшими 198 граждан — клиентов Hermes. В числе обвиняемых — Роман Василенко, по версии следствия, один из соучредителей компании.
  Следствие также пытается привлечь к делу кооператив «Бест Вей», заблокировав его деятельность и активы для оплаты обязательств лицам, названным потерпевшими, на том основании, что Василенко являлся руководителем кооператива и другие организации, которые Роман Василенко действительно возглавлял.

  Василенко действительно был председателем правления кооператива до февраля 2021 года, а с февраля 2021 года по март 2022-го — председателем совета кооператива — коллегиального наблюдательного органа, не руководящего операционной деятельностью кооператива в связи с тем, что по семейным обстоятельствам месяцами находился за границей. С весны 2021 года он не занимает никаких должностей в кооперативе.
  Василенко — не соучредитель и не гендиректор Hermes
  При этом наше журналистское расследование выяснило, что учредителем, совладельцем или генеральным директором Hermes Василенко никогда не был: утверждения следствия не соответствуют действительности.

  Hermes — компания полностью иностранная, зарегистрированная в британской юрисдикции. Она начала работать на рынке в 1998 года — гораздо раньше, чем были созданы кооператив «Бест Вей», а также продвиженческий, консультативный и образовательный проекты, организованные Романом Василенко.

  Россиян среди учредителей Hermes нет и не было. Генеральным партнером компании, насколько нам известно, является австрийский инвестор Йохан Риглер. При этом компания активно работала в странах СНГ, имеет десятки тысяч клиентов из России и других стран постсоветского пространства.

  Клиентов привлекало то, что она подчиняется британскому праву и соответствует международным стандартам инвестиционной деятельности. Огромное количество клиентов довольно пассивным доходом, который получало (а после восстановления работы компании и получает) с помощью компании — располагаем сотнями позитивных отзывов, десятки из которых их авторы нам подтвердили лично.
  Hermes сотрудничала с российскими специалистами по продвижению, с Романом Василенко, как с бизнес-коучем. При этом она активно привлекала российских IT-специалистов как лучших в мире. На Hermes работал петербургский IT-специалист Набойченко.
  Преступление совершили силовики, а не Hermes
  Как нам стало известно, петербургские полицейские задержали и запугали Набойченко, а потом выпустили, для того чтобы он действовал по их заданию. Набойченко обрушил все сайты Hermes, создав видимость скама этой компании, и выступил с громкими публичными разоблачениями.

  В результате захвата и обрушения сайтов операции по счетам и вывод денег со счетов оказались невозможны — и появились заявления в полицию со стороны клиентов инвесткомпании. Часть из них, по имеющимся у нас данным, была в сговоре со следствием, однако часть поверила в то, что произошел обман и деньги иным способом, кроме как через привлечение к ответственности за мошенничество, не вернуть. При этом большинство клиентов компании из России таких заявлений не подавало, будучи уверенным в том, что кризисная ситуация успешно разрешится.

  Кроме того, с разоблачениями выступил шофер одного из проектов Романа Василенко по фамилии Комаров. Человек, работавший за зарплату 100 тыс. в месяц заявил следствию, что якобы возил неучтенные наличные деньги, хотя в действительно он выполнял мелкие поручения, в частности ездил в аэропорт, забирал пакеты с подарками от пайщиков кооператива подарков, присылаемых из регионов, дал показания (якобы сам), что в пакетах с подарками, находилась неучтенная наличка — хотя признает, что их не вскрывал.
  Липовое уголовное дело
  Вот на этом зыбком основании и искусственном обрушении инфраструктуры Hermes появилось уголовное дело. К этому делу привязали, в том числе, и кооператив «Бест Вей», активы которого следствие стремится использовать для расплаты по обязательствам Hermes, поскольку они находятся в России.

  Это, как сообщили нам юридические эксперты, незаконно, но кооператив пытаются привязать квазизаконными способами, один из которых — как раз утверждение, что ранее руководивший кооперативом Роман Василенко являлся якобы совладельцем Hermes и проекты Романа Василенко и Hermes составляли вместе некий единый холдинг — машину для хищений.
  Кризис преодолен
  На восстановление работы сайтов Hermes и электронных финансовых сервисов IT-специалистами за рубежом понадобилось несколько месяцев. Сейчас, как нам сообщили клиенты компании, сайты и платежные сервисы восстановлены, все счета действуют.

  Более 70% клиентов Hermes уже воспользовалось восстановленными счетами и свободно оперирует своими средствами, в том числе выводят их. Сложная ситуация в работе компании, созданная ее бывшим ключевым сотрудником по наущению оперативных работников полиции, полностью преодолена.

  Преимущество компании Hermes оказалось как раз в том, что она находится за границей и ее деятельность не могут заблокировать российские правоохранительные органы.

  Что же касается кооператива «Бест Вей», то его деятельность пока заблокирована, хотя он прошел бухгалтерскую экспертизу в одном из учреждений Минюста России, которая выяснила, что 81% средств направлялся на покупку квартиры и 19% средств — на организацию деятельности и услуги для кооператива.
  Режиссеры псевдоскама
  Уголовное дело изначально срежиссировано петербургскими оперативниками и следователями Машевским, Сапетовой, Винокуровым и их начальником — главой ГСУ питерского главка МВД генерал-майора юстиции Негрозовым. Цель атаки, возможно, в том, чтобы захватить активы кооператива в интересах группы недобросовестных инвесторов Hermes.

  Винокуров и Негрозов, вводя в заблуждение главу МВД Владимира Колокольцева, заявили, что вскрыли мошенническую схему всероссийского масштаба и обнаружили преступную группировку.

  В то время как они сами — преступная группировка, фабрикующая уголовные дела против честных людей и уничтожающая организации, которые работают в интересах повышения материального благосостояния тысяч граждан России.

 47. k8 パチンコ レート
  とても参考になる記事でした。感謝しています!

 48. geinoutime.com
  궁전이 준비되었고 강력한 팀이 Daming Gate에서 궁전을 떠났습니다.

 49. k8 カジノ 口コミ
  この記事の情報は計り知れないほど価値があります。大変感謝しています。

 50. 闇の花 (2発1)(特殊大賞燈)
  素敵な記事をありがとうございます。いつも楽しみにしています。

 51. 麻雀物語 (V2.2)
  非常に興味深い内容でした。新たな発見があります。

 52. 戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編(V2.2)
  実践に即した素晴らしい記事です。大変参考になりました!

 53. k8 カジノ 仮想通貨
  素晴らしい記事。非常に興味深く、有益でした。

 54. На сайте https://gazelka86.ru/ закажите грузоперевозки с хорошей скидкой до 50%. Это очень удобно, потому как в компании работают первоклассные, компетентные специалисты, которые выполнят все работы на высоком уровне, профессионально и качественно. Под груз выделяется свой транспорт, который подбирается в соответствии с габаритами, объемом, весом. Предоставляется полный комплекс услуг, чтобы вы воспользовались именно тем, что нужно. Учитывая небольшую стоимость, дается еще и скидка.

 55. 主役は銭形2 (V2.2)
  興味深いトピックと素晴らしい分析で、大変勉強になりました。

 56. geinoutime.com
  그런데 이 마른 남자는 유생에게 아주 차분한 어조로 묻는 것 같았다.

 57. Нужны деньги срочно? Канал срочные займы поможет вам! Мы собрали для вас самые выгодные условия и проверенные МФО. Оформляйте займ на карту без отказа за несколько минут! Подписывайтесь!

 58. Уголовное дело, связываемое следствием ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей», уже несколько недель разваливается в суде, который его рассматривает, – Приморском районном суде Санкт-Петербурга.
  «Бест Вей»
  Ни один из выступавших в суде не знает подсудимых лично, никак с ними не взаимодействовали – всего несколько человек из допрошенных видело их в видеороликах компании «Лайф-из-Гуд». «Нулевая» потерпевшая, с заявления которой началось уголовное дело, – Наталья Школьник – вообще отказалась от статуса потерпевшей. Несколько подсудимых были обвинены на основании ее заявления – но она ни на кого из них не смогла верно указать в суде.
  Свидетели дают показания, которые резко расходятся с теми, что давали в ходе предварительного следствия. Почти все они вынуждены были в ходе судебного следствия признать, что несколько лет получали значительный пассивный доход благодаря счету в компании «Гермес», причем доход, существенно превысивший вложенное. Теория следствия о том, что за их претензии к «Гермесу» должен заплатить кооператив «Бест Вей», причем за 280 млн претензий почти четырьмя миллиардами, имеющимися на его счетах, опровергнута адвокатами.
  Пора возбуждать новое дело, о реальном преступлении: преступном сообществе следователей, прокурорских, «потерпевших» и, возможно, иных лиц, заинтересованных в захвате имущества кооператива «Бест Вей».

 59. geinoutime.com
  아래에서 Liu Jian과 다른 사람들도 Ouyang Zhi에 대한 기념관을 읽고 있습니다.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir